Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji


 

W ramach obchodów

Jubileuszu 70-lecia Studiów na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 


odbędą się:PATRONATY HONOROWE:

Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko

Minister Budownictwa i Infrastruktury, Andrzej Adamczyk

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel

SPONSORZY OBECNI NA JUBILEUSZU:


                 

 

 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster