Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji

Kontakt

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego Jubileuszu:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach                 - email: jerzy_jeznach(at)sggw.pl
tel.: +48 22 5935000

Przewodniczący Komitetu organizacyjnego Konferencji

Dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. SGGW - email: zbigniew_popek(at)sggw.pl
tel.: +48 22 5935285


Koordynator Komitetu organizacyjnego:
Dr inż. Janusz Urbański
tel.: +48 22 5935003

Sekretarz Komitetu organizacyjnego Jubileuszu:
Dr inż. Piotr Dąbrowski
tel.: +48 22 5935390

Adres do korespondencji:

Komitet organizacyjny Jubileuszu 70-lecia Studiów

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

email: wbis70lat@sggw.pl

 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster