Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji

Organizatorzy Jubileuszu

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Komitet organizacyjny Jubileuszu 70-lecia Wydziału

Przewodniczący:
Prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach - Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie

Koordynator prac Komitetu:
Dr inż. Janusz Urbański - Prodziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ds. Rozwoju

Przewodniczący Komitetu Konferencji Naukowej:
Dr hab. inż. Zbigniew Popek, Prof. SGGW

Sekretarz:
Dr inż. Piotr Dąbrowski

Członkowie:
Dr hab. inż. Eugeniusz Koda,
Prof. SGGW
Prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke
Dr inż. Zdzisław Skutnik
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
Prof. dr hab. inż. Stefan Ignar
Dr hab. Monika Wągrowska,
Prof. SGGW
Dr inż. Jan Szatyłowicz
Dr inż. Wojciech Sas
Dr inż. Waldemar Misiak
Dr inż. Katarzyna Gabryś
Dr inż. Dariusz Górski
Dr inż. Marek Kalenik
Dr inż. Ilona Małuszyńska
Dr inż. Marcin Małuszyński
Dr inż. Magdalena Michel
Dr inż. Paweł Oglęcki
Dr inż. Lidia Reczek
Dr inż. Wiesław Ptach
Dr inż. Piotr Siwicki
Dr inż. Michał Wasilewicz
Dr inż. Małgorzata Wdowska
Inż. Izabela Szkopek
Maria Przybysz
Robert Zakowicz

 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster