Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji

Program obchodów Jubileuszu
   

Czwartek,16 czerwca

 

9:00÷11:00

  Rejestracja uczestników - Aula Kryształowa SGGW w Warszawie  

11:00÷13:00

  Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Aula Kryształowa SGGW w Warszawie  

13:30÷14:30

  Uroczysty obiad  

14:30÷15:00

  Rejestracja uczestników konferencji – Centrum Wodne SGGW  

15:00÷16:30

  Sesje referatowe Konferencji – blok I – Centrum Wodne SGGW  

16:30÷17:00

  Przerwa  

17:00÷18:30

  Sesje referatowe Konferencji – blok II – Centrum Wodne SGGW  

19:00

  Kolacja  
   

Piątek,17 czerwca

 

9:00÷10:30

  Sesje referatowe Konferencji – blok III – Budynek WBIŚ nr 33  

10:30÷11:15

  Przerwa/sesja posterowa  

11:15÷13:00

  Sesje referatowe Konferencji – blok IV – Budynek WBIŚ nr 33  

13:00÷13:15

  Podsumowanie i zakończenie obrad Konferencji  

13:30÷14:30

  Obiad  

 od 15:00

  Spotkanie Absolwentów Wydziału – piknik i program artystyczny na dziedzińcu Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW  
 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster