Warszawa, 16-17 czerwca 2016 roku

Komunikat 1

Information 1

Komunikat 2
program konferencji

Ważne terminy
       

15.01.2016

  rozpoczęcie internetowej rejestracji uczestników  

15.05.2016

 

zakończenie zgłaszania uczestnictwa na konferencję - rejestracja w systemie internetowym, nadsyłanie streszczeń referatów i posterów

 

31.05.2016

  zakończenie zgłaszania uczestnictwa w Uroczystościach Jubileuszowych i (lub) w Spotkaniu Absolwentów - rejestracja w systemie internetowym
wniesienie opłat, zamknięcie rejestracji
publikacja szczegółowego programu konferencji i Uroczystości Jubileuszowych
 

16.06.2016

  rozpoczęcie obchodów Jubileuszu, uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW  
       

 

 

© 2016 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie | Webmaster